西甲外围

西甲外围

简体中文
ที่อยู่ : หน้าแรก > การแนะนำของมหาวทยาลัย
การแนะนำของมหาวทยาลัย

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำตั้งอยู่เมืองเหวินชางที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลไหหลำ ที่มีชื่อว่าเป็น ต้นกำเนิดของวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเล  ต้นกำเนิดของประเทศมะพร้าว  

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ1947และมีสาขาวิชาทั้งหมดสิบเจ็ดสาขา คณะภาษาตะวันออกมีทั้งหมดสิบสาขาวิชา ได้แก่ ภาษาญิ่ปุ่น   ภาษาเกาหลี   ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอิโดนีเซีย ภาษาอาหรับ  ภาษาพม่า  ภาษากัมพูชา  ภาษามาเลเซียและภาษาลาว 

เมืองเหวินชางระยะอยู่ใกล้กับเมืองไหโข่วซึ่งเป็นนครเอกของมณฑลไหหลำ ๕๖ กิโลเมตร  ถ้าโดยรถยนต์จะใช้เวลา ๔๕ นาที โดยรถไฟความเร็วสูงเพียง ๒๐ นาที  คมนาคมสะดวกมาก 

เมืองเหวินชางมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีถนนนเก่าที่มีประวัติยาวนานและวัดขงจื้อที่ให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่นสะพานใหญ่ชิงหลาน สวนมะพร้าว และอ่าวพระจันทร์ 

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เดินทางกสะดวกมาก  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสัมผัสชีวิตกับที่นี่


   

วัดขงจื้อ         

         

ถนนเก่า

 

               สวนมะพร้าว                   

   

พานใหญ่ชิงหลาน

   

อ่าวพระจันทร์

 

การนำเสนอสาขาวิชาภาษาไทย 

1.สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาไทยเริ่มเปิดประกาศรับนักศึกษาทั่วประเทศในปีค.ศ2014   ตอนนี้มีอาจารย์ชาวจีนสี่คน  อาจารย์ชาวไทยหนึ่งคนและนักศึกษาเรียนเอกภาษาไทยทั้งหมดหกสิบคน 

ลักษณะของสาขาวิชาภาษาไทย“การสอนอย่างห้องเล็กและอย่างมีคุณภาพระดับสูง” 

เป้าหมายการเรียนการสอน  สาขาวิชาภาษาไทยมีเป้าหมายที่ให้นักศึกษามีความรู้ภาษาไทยพื้นฐานอย่างมั่นคงและมีความสามารถที่ดีในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเป็นต้น สามารถทำงานในด้านการท่องเที่ยวและการค้าเป็นต้น  

การเรียนวิชาหลัก  ภาษาไทยพื้นฐาน  การพูดภาษาไทย  การฟังภาษาไทย  ภาษาไทยท่องเที่ยว ภาษาไทยการค้า การแปลภาษาไทย การเขียนภาษาไทย 

2.การแนะนำอาจารย์ อาจารย์ชาวไทย อาจารย์ไนส์(คนกลาง)สอนวิชาการพูดภาษาไทย  วิชาการอ่านภาษาไทย 

  

อาจารย์หลินชุนเหมียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปีหนึ่งและปีสองสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานและวิชาการฟัง

                     

                        อาจารย์เจ้าแจ๋วสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว และภาพรวมประเทศไทย                 

   

                          อาจารย์อวูเสี่ยวหยี(คนข้างซ้าย)เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่หนึ่ง สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานและวิชาการฟัง              

 

อาจารย์เตียวแย่วเพิ่งเรียนจบและทำงาน สอนวิชาการแปลภาษาไทย    

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

ในสาขาวิชาจะจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย  รวมทั้งการประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง การประกวดการทักษะภาษาไทย  งานฝีมือ  การนำเสนอเทศกาลประเพณีไทย เป็นต้น  กิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นก็เพื่อให้เพิ่มความรู้ ช่วยให้เด็กนักศึกษาเข้าใจภาษาไทยและประเทศไทยมากขึ้น   เราจัดงานพวกนี้เป็นประจำมากขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้นักศึกษาสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น  เวลาร่วมงานก็ทำให้นักศึกษาสนใจภาษามากขึ้นซึ่งมีผลประโยชน์มากต่อการเรียนภาษาไทย  และทำให้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสมบูรณ์ขึ้น 

             

                   กิจกรรมวันลอยกระทงรุ่นที่หนึ่ง 

                    

อาจารย์และนักศึกษา                 

            

                      การประกวดทักษะภาษาไทย รุ่นที่หนึ่ง    

            

วันไหว้ครู (นักศึกษามอบดอกไม้ให้อาจารย์)                     

4. การศึกษาต่างประเทศ   

เพื่อยกระดับคุณภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเราจะส่งนักศึกษาปีสองออกไปเรียนที่ประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปี  และมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันได้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ๕—๑๐เดือน)มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(3+2ระดับปริญญาตรี)และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(2+2ระดับปริญญาตรี ) 


             

เซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            

        อาจารย์และนักศึกษาถ่ายรูปกับคณบดีและอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            

            อาจารย์และนักศึกษาถ่ายรูปกับอธิการบดีและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

           

                 อาจารย์และนักศึกษาจีนที่เรียนที่ประเทศไทย

5.อาชีพ 

นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยจบแล้วสามารถทำงานในด้านการค้า วัฒนธรรม สถาบันการศึกษาและการท่องเที่ยวเป็นต้น 

อาชีพสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาไทย 

(1)บริษัทการค้า    พนักงานขาย 

(2)บริษัททัวร์   ผู้นำนักท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์  ผู้ธิบายในสถานที่ท่องเที่ยว 

(3)ครู ครูสอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาจีนให้ชาวต่างประเทศ 

(4)โรงแรม  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์ 

(5)ล่าม  หน่วยธุรกิจ  รัฐบาล 

6.การแนะนำนักศึกษาใหม่   

นักศึกษาเอกภาษาไทยรุ่นที่2018ทั้งหมด22คนส่วนใหญ่มาจากมณฑลยูนนาน กวางตุ้ง ไหหลำและนักเรียนเอกภาษาไทยที่เรียน5ปีรุ่น2018

ทั้งหมด11คนส่วนใหญ่มาจากมณฑลไหหลำ 


 

อาจารย์และนักศึกษาเอกภาษาไทยรุ่นที่2018

 

อาจารย์และนักเรียนเอกภาษาไทยที่เรียน5ปีรุ่น2018

       

อาจารย์ชาวไทยบรรยายมารยาทไทย          

                 

นักศึกษาเอกภาษาไทยรุ่นที่2018ประกวดร้องเพลงอาเซี่ยน

                 

กิจกรรมประกวดร้องเพลงอาเซี่ยน รูปหมู่ของอาจารย์และนักเรียนเอกไทยทเรียน5ปีรุ่น2018   

 

นักเรียนเอกไทยที่เรียน5ปีรุ่น2018ร้องเพลง 

 

นักศึกษาประกวดนางนพมาศ

 

นักศึกษาฝึกทำอาหารไทย

 

นักศึกษาฝึกทำตุ๊กตาช้างและกระต่าย

 

รูปหมู่ในวันไหว้ครู

 

 

ที่อยู่ : หน้าแรก > การแนะนำของมหาวทยาลัย
การแนะนำของมหาวทยาลัย

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำตั้งอยู่เมืองเหวินชางที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลไหหลำ ที่มีชื่อว่าเป็น ต้นกำเนิดของวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเล  ต้นกำเนิดของประเทศมะพร้าว  

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ1947และมีสาขาวิชาทั้งหมดสิบเจ็ดสาขา คณะภาษาตะวันออกมีทั้งหมดสิบสาขาวิชา ได้แก่ ภาษาญิ่ปุ่น   ภาษาเกาหลี   ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอิโดนีเซีย ภาษาอาหรับ  ภาษาพม่า  ภาษากัมพูชา  ภาษามาเลเซียและภาษาลาว 

เมืองเหวินชางระยะอยู่ใกล้กับเมืองไหโข่วซึ่งเป็นนครเอกของมณฑลไหหลำ ๕๖ กิโลเมตร  ถ้าโดยรถยนต์จะใช้เวลา ๔๕ นาที โดยรถไฟความเร็วสูงเพียง ๒๐ นาที  คมนาคมสะดวกมาก 

เมืองเหวินชางมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีถนนนเก่าที่มีประวัติยาวนานและวัดขงจื้อที่ให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่นสะพานใหญ่ชิงหลาน สวนมะพร้าว และอ่าวพระจันทร์ 

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เดินทางกสะดวกมาก  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสัมผัสชีวิตกับที่นี่


   

วัดขงจื้อ         

         

ถนนเก่า

 

               สวนมะพร้าว                   

   

พานใหญ่ชิงหลาน

   

อ่าวพระจันทร์

 

การนำเสนอสาขาวิชาภาษาไทย 

1.สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาไทยเริ่มเปิดประกาศรับนักศึกษาทั่วประเทศในปีค.ศ2014   ตอนนี้มีอาจารย์ชาวจีนสี่คน  อาจารย์ชาวไทยหนึ่งคนและนักศึกษาเรียนเอกภาษาไทยทั้งหมดหกสิบคน 

ลักษณะของสาขาวิชาภาษาไทย“การสอนอย่างห้องเล็กและอย่างมีคุณภาพระดับสูง” 

เป้าหมายการเรียนการสอน  สาขาวิชาภาษาไทยมีเป้าหมายที่ให้นักศึกษามีความรู้ภาษาไทยพื้นฐานอย่างมั่นคงและมีความสามารถที่ดีในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเป็นต้น สามารถทำงานในด้านการท่องเที่ยวและการค้าเป็นต้น  

การเรียนวิชาหลัก  ภาษาไทยพื้นฐาน  การพูดภาษาไทย  การฟังภาษาไทย  ภาษาไทยท่องเที่ยว ภาษาไทยการค้า การแปลภาษาไทย การเขียนภาษาไทย 

2.การแนะนำอาจารย์ อาจารย์ชาวไทย อาจารย์ไนส์(คนกลาง)สอนวิชาการพูดภาษาไทย  วิชาการอ่านภาษาไทย 

  

อาจารย์หลินชุนเหมียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปีหนึ่งและปีสองสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานและวิชาการฟัง

                     

                        อาจารย์เจ้าแจ๋วสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว และภาพรวมประเทศไทย                 

   

                          อาจารย์อวูเสี่ยวหยี(คนข้างซ้าย)เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่หนึ่ง สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานและวิชาการฟัง              

 

อาจารย์เตียวแย่วเพิ่งเรียนจบและทำงาน สอนวิชาการแปลภาษาไทย    

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

ในสาขาวิชาจะจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย  รวมทั้งการประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง การประกวดการทักษะภาษาไทย  งานฝีมือ  การนำเสนอเทศกาลประเพณีไทย เป็นต้น  กิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นก็เพื่อให้เพิ่มความรู้ ช่วยให้เด็กนักศึกษาเข้าใจภาษาไทยและประเทศไทยมากขึ้น   เราจัดงานพวกนี้เป็นประจำมากขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้นักศึกษาสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น  เวลาร่วมงานก็ทำให้นักศึกษาสนใจภาษามากขึ้นซึ่งมีผลประโยชน์มากต่อการเรียนภาษาไทย  และทำให้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสมบูรณ์ขึ้น 

             

                   กิจกรรมวันลอยกระทงรุ่นที่หนึ่ง 

                    

อาจารย์และนักศึกษา                 

            

                      การประกวดทักษะภาษาไทย รุ่นที่หนึ่ง    

            

วันไหว้ครู (นักศึกษามอบดอกไม้ให้อาจารย์)                     

4. การศึกษาต่างประเทศ   

เพื่อยกระดับคุณภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเราจะส่งนักศึกษาปีสองออกไปเรียนที่ประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปี  และมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันได้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ๕—๑๐เดือน)มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(3+2ระดับปริญญาตรี)และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(2+2ระดับปริญญาตรี ) 


             

เซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            

        อาจารย์และนักศึกษาถ่ายรูปกับคณบดีและอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            

            อาจารย์และนักศึกษาถ่ายรูปกับอธิการบดีและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

           

                 อาจารย์และนักศึกษาจีนที่เรียนที่ประเทศไทย

5.อาชีพ 

นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยจบแล้วสามารถทำงานในด้านการค้า วัฒนธรรม สถาบันการศึกษาและการท่องเที่ยวเป็นต้น 

อาชีพสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาไทย 

(1)บริษัทการค้า    พนักงานขาย 

(2)บริษัททัวร์   ผู้นำนักท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์  ผู้ธิบายในสถานที่ท่องเที่ยว 

(3)ครู ครูสอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาจีนให้ชาวต่างประเทศ 

(4)โรงแรม  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์ 

(5)ล่าม  หน่วยธุรกิจ  รัฐบาล 

6.การแนะนำนักศึกษาใหม่   

นักศึกษาเอกภาษาไทยรุ่นที่2018ทั้งหมด22คนส่วนใหญ่มาจากมณฑลยูนนาน กวางตุ้ง ไหหลำและนักเรียนเอกภาษาไทยที่เรียน5ปีรุ่น2018

ทั้งหมด11คนส่วนใหญ่มาจากมณฑลไหหลำ 


 

อาจารย์และนักศึกษาเอกภาษาไทยรุ่นที่2018

 

อาจารย์และนักเรียนเอกภาษาไทยที่เรียน5ปีรุ่น2018

       

อาจารย์ชาวไทยบรรยายมารยาทไทย          

                 

นักศึกษาเอกภาษาไทยรุ่นที่2018ประกวดร้องเพลงอาเซี่ยน

                 

กิจกรรมประกวดร้องเพลงอาเซี่ยน รูปหมู่ของอาจารย์และนักเรียนเอกไทยทเรียน5ปีรุ่น2018   

 

นักเรียนเอกไทยที่เรียน5ปีรุ่น2018ร้องเพลง 

 

นักศึกษาประกวดนางนพมาศ

 

นักศึกษาฝึกทำอาหารไทย

 

นักศึกษาฝึกทำตุ๊กตาช้างและกระต่าย

 

รูปหมู่ในวันไหว้ครู

 

 

สื่อใหม่
ติดต่อเรา
  • เบอร์โทรศัพท์:0086-898-63297771
    เบอร์แฟกซ์: 0086-898-63297771
    อีเมล:  internationoffice@163.com
    ที่อยู่: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ เลขที่ 178 ถนนเจี้ยวหยู่ อำเภอเหวินเฉิง เมืองเหวินชาง มณฑลไหหลำ ประเทศจีน 571321

西甲外围版权所有:海南外国语职业学院(2010)        许可证:琼ICP备05001781号-2        学院地址:海南省文昌市教育路178号        邮编:571321

ติดต่อเรา
สื่อใหม่